Automaticky řízené linky

 • závěsová linka pro bezbarvé saténové eloxování hliníku s utěsněním povrchu
 • kombinovaná linka pro závěsné a hromadné pokovení v bubnu
  • dekorativní pokovení oceli, hliníku a barevných kovů povlaky mědi, niklu a chromu (v chromovací lázni s trojmocným chromem)
  • dekorativní zinkování oceli a litiny s modrou nebo silnovrstvou pasivací na bázi trojmocného chromu

Jsme jediná galvanovna v České republice, která v tomto rozsahu hliník chromuje. Chromování a pasivace provádíme v lázních neobsahující škodlivý (karcinogenní) šestimocný chrom.

V našich linkách můžeme povrchově upravovat dílce těchto rozměrů

 • délka - 1 200 mm
 • šířka - 300 mm
 • hloubka - 2 200 mm
 • maximální hmotnost dílce 100 kg

Kvalita zpracování

 • Povrch dílců určených k pokovení:
  Kvalita vstupního materiálu zásadně ovlivňuje finální vzhled pokoveného dílce. Povrchy hrubé, silně zkorodované nebo zokujené, mají i po pokovení snížený lesk, případně drsný povrch. Kvalitní čistý, hladký, příp. leštěný povrch dílců je důležitou podmínku pro vyloučení hladkého a vysoce lesklého povlaku. Duté profily a svařence musí mít zajištěný odtok kapaliny. (technologický požadavek)
 • Povrch dílců určených k eloxování:
  Rozhodující vliv na vzhled eloxovaného povrchu má chemické složení zpracovávaného materiálu. Povrch nesmí být napadený korozí nebo poškrabaný.

Kvalita povrchových úprav

Povrchová úprava v galvanovně RAVAK vychází z následujících norem:

ČSN EN 1403 - Ochrana kovů proti korozi – Elektrolyticky vyloučené povlaky – Metoda specifikace všeobecných požadavků
ČSN EN 12540 - Ochrana kovů proti korozi – Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom
ČSN EN 12329 - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli
ČSN ISO 4520 - Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu
ČSN EN 12373-1 - Metody pro specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku
ČSN ISO 4519 - Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy - Statistické přejímky srovnáváním (03 8150)

Všechny povrchové úpravy jsou prováděny ve shodě s výše uvedenými evropskými normami, pokud si zákazník nepřeje jinak.

V požadavku na povrchovou úpravu je nutno uvést zejména tyto informace:

 • označení normy, podle které má být povlak zhotoven
 • klasifikační číslo povlaku odpovídající stupni provozních podmínek
 • vymezení funkčního povrchu, např. jeho vyznačením na výkresech nebo poskytnutím vhodně označených vzorků
 • druh, stav povrchu a povrchovou úpravu podkladového kovu
 • požadovaný vzhled povlaku (v případě potřeby)
 • jakékoliv požadavky na tepelné zpracování před elektrolytickým vylučováním povlaku nebo po něm
 • požadavky týkající se odběru a kontroly vzorků
 • v případě nejasností jsme připraveni se zákazníkem jeho požadavky zkonzultovat

Cena každé zakázky je se zákazníkem řešena individuálně.